1. Właścicielem i administratorem sklepu internetowego NONAME jest Agnieszka Cebula
2. Układ elementów graficznych, treść serwisu, w tym zamieszczone zdjęcia stanowi własność sklepu internetowego NONAME i korzysta z ochrony prawnej na mocy przepisów prawa autorskiego. 
3. Znak firmowy NONAME jest znakiem zarejestrowanym i zastrzeżonym. 
4. Klient może złożyć zamówienie po zarejestrowaniu poprzez swoje konto jak również nie posiadając go. W obu przypadkach do złożenia zamówienia niezbędne jest wypełnienie formularza zamówienia. 
5. Podane na stronie ceny są cenami w polskich złotych i zawierają obowiązujący podatek VAT. 
6. W podsumowaniu zamówienia widnieje informacja o łącznej cenie przedmiotu zamówienia oraz o kosztach dostawy. 
7. Przed złożeniem zamówienia Klient powinien zapoznać się z treścią regulaminu i go zaakceptować. 
8. Zaakceptowanie wypełnionego formularza zamówienia jest jednoznaczne z zawarciem przez Kupującego umowy sprzedaży. 
9. Po dokonaniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o przyjęciu zamówienia do realizacji. Potwierdzenie nastąpi poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej który został wpisany przez Klienta do formularza podczas składania zamówienia. 
10. Zamówienie zostaje zapisane w systemie sklepu internetowego jako dowód zawarcia umowy. 

11. Klient ma do dyspozycji następujące formy płatności: 
- Płatność  za pobraniem u kuriera przy odbiorze przesyłki. 
W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem Klient obowiązany jest do dokonania płatności gotówką przy dostawie. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie po chwili jego złożenia. 

-Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy 
W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych  Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Po przekroczeniu tego terminu umowa sprzedaży zostaje rozwiązana z winy Klienta, a zamówienie anulowane. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie po chwili zaksięgowania wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy.  

12.Istnieje możliwość odbioru osobistego po wcześniejszym ustaleniu w wiadomości.
13.Termin dostawy produktu do Klienta na terenie kraju wynosi 1-4 dni roboczych
14.Przesyłkę należy sprawdzić w obecności kuriera
15.Dane osobowe Klienta służą wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
16.Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. Do umów zawartych przed zmianą stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy sprzedaży.
17. W trakcie likwidacji, przecen towar nie ulega wymianie. Prosimy o przemyślane zakumy.