Klient, który zamierza korzystać z usług sklepu internetowego NONAME musi podać swoje dane osobowe. Dane te będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z funkcjonowaniem sklepu i świadczeniem usług w nim oferowanych.
 Cel przetwarzania
>>>>zarejestrowania się w serwisie,
>>>>zawarcia umowy sprzedaży,
>>>>dokonania rozliczeń,
>>>>dostarczenia zamówionego towaru,
Rodzaje danych
>>>>imię i nazwisko,
>>>>adres do przesyłki,
>>>>adres e-mail i numer telefonu,
>>>>informacje na temat płatności,
>>>>dane firmy jeżeli zakup dokonany jest przez przedsiębiorcę.
 Podstawa prawna
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami RODO /Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r./ Postawą przetwarzania danych osobowych jest przede wszystkim art. 6 RODO.